Affischer och banderoller

Affischer är ett bra sätt att nå en bredare offentlighet och en vanlig metod för att sprida information och göra reklam för politiska och kulturella engagemang. Det görs en åtskillnad mellan laglig och olaglig affischering. Den lagliga affischeringen sker i allmänhet på av kommunen anvisade platser t.ex. allmänna anslagstavlor, eller att kommunen gett tillstånd för andra ställen. Den olagliga affischeringen sker på alla andra offentliga platser, såsom elskåp, stolpar eller husfasader. När det rör sig om affischering på andra platser än de tillåtna görs även en åtskillnad mellan varaktig affischering och tillfällig affischering. Varaktiga affischer och skyltar får inte sättas upp utan kommunens tillåtelse.

Tillfälliga affischer som valaffischer på pappersbitar och liknande, får däremot sättas upp om kommunen inte har bestämt något annat i sin lokala ordningsstadga eller ordningsföreskrifter. Den som sätter upp sådana affischer ska ta ner dem efter fyra veckor.

Affischerar gör man oftast inför en demonstration. Det som behövs, förutom affischer, är en hink, tapetklister och en bred pensel eller en roller. Affischerar gör man var som helst, men helst där affischerna syns bra och helst inte ovanpå andra icke-kommersiella affischer.

Affischer har en tendens att lätt rivas ner. Därför bör man affischera noga och inte lämna några flikar att rycka i. Affischerar man väl och papperet är tunt, får affischerna sitta uppe längre. Ännu längre får de sitta om man affischerar högt upp (ta med en pall eller affischera med en långskaftad kvast!).

Affischeringen kan också utformas som en aktion. Till exempel kan man köpa vattenglas – ja, det heter faktiskt så – på en färgaffär och affischera med vattenglas istället för tapetklister. Om man sätter upp en affisch på en fönsterruta med vattenglas – gör på samma sätt som vid vanlig affischering – så löser vattenglaset upp en del av ytlagret på fönsterrutan och affischen blir nästan omöjlig att ta bort.

Ge feedback på Affischer och banderoller

Saknas det någon information, hittat något fel eller har du bara en allmän fundering på texten? Här kan du skicka in feedback.

Alla fält är obligatoriska *