Aktivistens kokbok behöver din hjälp!

Vi söker de som är intresserade av att hjälpa till att utveckla och uppdatera sajten så att den kan bli den kunskapsbank för samhällsengagemang som så väl behövs.

Maila oss på kontakt@aktivistenskokbok.se

Brott vid en blockad

De som deltar i blockader kan i vissa fall begå brott. Egenmäktigt förfarande är den vanligaste åtalspunkten vid blockader av vägbyggen, provborrningar, brobyggen och liknande. Aktivisterna kan fällas om de, utan laglig rätt, hindrat andra människor eller företag att utföra tillåten verksamhet. Har de som deltar i blockaden tagit sig in på områden utan tillåtelse kan de också åtalas för olaga intrång. Åtal för olaga intrång kan bli en allvarligare konsekvens av en blockad. Detta brott kan bli aktuellt om blockaden riktar sig mot en eller flera specifika personer, som med hot om våld eller likvärdigt hindras från att ta sig ut från jobbet, lämna en buss eller liknande.

Blockader som riktar sig mot vissa sammankomster som gudstjänster, rättegångar, möten i riksdagen eller kommunfullmäktige kan anses uppfylla förutsättningarna för brottet störande av förrättning. Mycket omfattande blockader mot vissa intressen som anses särskilt centrala i samhället kan klassas som sabotage. Effektiva blockader av Arlandas landningsbanor, eller av centrala delar av försvarsmakten skulle kunna vara exempel på detta. Var blockaden äger rum kan ha betydelse. Vissa platser är skyddsobjekt och ligger under skyddslagen, exempelvis flygplatser. På dessa ställen kan det vara förbjudet att fotografera och det kan bli högre straff.

En central del av blockader är ofta polisens ansträngningar att få bort de aktivister som utför blockaden. Denna situation kan leda till att aktivisterna begår handlingar som är straffbara. Om polisen bestämmer sig för att blockaden inte ska få vara kvar kommer de uppmana deltagarna att lämna platsen. Att inte lyda denna uppmaning kan innebära att demonstranterna gör sig skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakten. En förutsättning för det är att folksamlingen anses störa den allmänna ordningen. Kortvariga blockade,r där deltagarna vägrat flytta på sig men där blockaden upphört när poliserna släpat iväg dem, är förhållandevis vanliga och leder i praktiken ytterst sällan till några  rättsliga konsekvenser för deltagarna.

När polisen med tvång försöker flytta de personer som utför en blockad är motstånd mot polisen straffbart som våldsamt motstånd. Det kan vara att aktivisterna med muskelkraft försöker hindra polisens arbete genom att de håller armkrok, håller fast sig eller skyddar lås och kedjor alternativt slår eller sparkar mot polisen. Våldet behöver inte rikta sig mot polisen, utan syftet kan vara att aktivisterna vill hålla sig kvar. I praktiken bryr sig polisen ofta inte om att ta upp en anmälan när det bara rör sig om folk som hållit armkrok, men möjligheten finns. Det ansågs tidigare vara tillåtet att inte samarbeta genom att ”spela död” och liknande men i nuläget är rättsläget oklart. Samma sak gäller de som är fastkedjade och passivt ser på när polisen klipper upp låset.

Ge feedback på Brott vid en blockad

Saknas det någon information, hittat något fel eller har du bara en allmän fundering på texten? Här kan du skicka in feedback.

Alla fält är obligatoriska *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Tillbaka till toppen