Aktivistens kokbok behöver din hjälp!

Vi söker de som är intresserade av att hjälpa till att utveckla och uppdatera sajten så att den kan bli den kunskapsbank för samhällsengagemang som så väl behövs.

Maila oss på kontakt@aktivistenskokbok.se

Rätten att demonstrera

Rätten att demonstrera, demonstrationsfriheten, är grundlagsskyddad i Sverige enligt Regeringsformen. Enligt denna gäller att ”mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.”

Polisen är den myndighet som kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst. Detta kan endast ske om:

 

  • Sammankomsten har anordnats trots att polisen tidigare gett avslag på ansökan.
  • Sammankomsten ”föranleder svårare oordning eller avsevärd fara”, exempelvis våld mot polisman eller skadegörelse. Även sittdemonstrationer, som hindrar den allmänna trafiken, kan bedömas som så grova att polisen kan upplösa en demonstration.

 

Att man inte sökt tillstånd ger alltså inte polisen rätt att upplösa en demonstration. Men den som arrangerar en demonstration utan tillstånd riskerar böter. En förening som ordnat en sammankomst kan inte ställas till svars, ansvaret läggs istället på styrelseledamöterna. Det kan alltså vara en chansning att söka tillstånd för sin demonstration. Men i de flesta fall brukar man få tillstånd och slipper på så sätt böter.

 

När det gäller vem som får tillstånd finns inga speciella regler. Vanligtvis gäller:

 

  • Åldern kan, som en av flera faktorer, ha betydelse i polisens helhetsbedömning. Exempelvis kan en person under 18 år få nobben eftersom denne anses vara mindre lämplig att ansvara för att föreskrifterna om ordning och säkerhet följs.
  • Polisen kan endast vägra tillstånd om trafiken eller den allmänna ordningen på något sätt är allvarligt hotad.
  • Polisen får inte i förväg kontrollera banderoller eller plakat. Dock vill de gärna, av säkerhetsskäl, veta vilket syfte demonstrationen har. Men det är inget man behöver berätta.

 

Vi själva demonstrationen är det anordnaren som ansvarar för ordningen. För hen gäller det att rätta sig efter polisens föreskrifter. Föreskrifter kan meddelas även om det inte sökts tillstånd för demonstration. Polisens föreskrifter får inte medföra extra kostnader, eller på annat sätt försvåra arrangemanget, för anordnaren. Sedan är det polisens ansvar att hålla demonstrationen fri från störningar. De måste skapa de yttre förutsättningarna, exempelvis dirigera om trafiken, för att allting ska flyta på ett bra sätt. Dessutom är polisen skyldiga att skydda demonstrationsdeltagarna mot provokatörer av olika slag.

Ge feedback på Rätten att demonstrera

Saknas det någon information, hittat något fel eller har du bara en allmän fundering på texten? Här kan du skicka in feedback.

Alla fält är obligatoriska *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Feedback

  • Skrevs 17 september, 2017 av Marina Duell

    Hej.
    Hur definieras ”den allmänna ordningen” ? Om jag som medborgare upplever oerhörd otrygghet och framtidsångest när nazistiska otillåtna demonstrationer tillåts och tom skyddas, är det förenligt med den allmänna ordningen?

Tillbaka till toppen