Sittaktion

En sittaktion är ett exempel på icke-våldsam civil olydnad. Det innebär att en eller flera personer sätter sig på en plats (exempelvis inne hos en myndighet eller i vägen för ett demonstrationståg) som en protest. De flyttar inte på sig förrän deras krav tillgodosetts eller till de blir bortburna.

Vill du veta mer om sittaktioner? Klicka här!