Medborgarförslag

Sedan den 1 juli 2002 har Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige möjlighet att införa så kallat medborgarförslag. Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en rätt för den som är folkbokförd i en kommun eller i ett landsting att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens eller landstingets ansvarsområden. Medborgarförslag genomfördes med ambitionen att minska avståndet mellan väljare och valda.

I mars 2015 gav 183 kommuner och två landsting/regioner enskilda personer rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att ca 70 procent av kommunerna, landstingen och regionerna då infört medborgarförslag.

De flesta tar emot medborgarförslag via post och epost. Nära hälften av de som infört medborgarförslag tar emot dessa via hemsidan. I ett fåtal kommuner/landsting/regioner går det även att lämna in förslag via telefon.

Vad kan medborgarförslag handla om?

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal eller regional verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i kommunen eller landstinget har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och person med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget måste vara skriftligt och undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Förutom namn måste även adress, telefonnummer och eventuell e-postadress framgå. Du kan oftast lämna det via webben eller e-post. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentligt handling.

Du som bor i Stockholm kan lämna medborgarförslag direkt till din stadsdelsnämnd.

 

När behandlas mitt medborgarförslag?
Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år.

Ge feedback på Medborgarförslag